Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objavljeno: 27. junija 2019

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogatec objavlja
NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Rogatec namerava, v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine parcela 93/18 katastrska občina 1178 ROGATEC (ID 2207853), v izmeri 247 m2.

Namera

OBRAZEC Priloga 1