Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objavljeno: 20. novembra 2013

Številka: 4781-0013/2013
Datum: 19.11.2013

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Rogatec objavlja

NAMERO
o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Rogatec namerava, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, in sicer parc. št. 551/2, v izmeri 468 m2, k. o. 1178 – Rogatec, po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Rogatec.

OBČINA ROGATEC
Župan
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l.r.

 

Objava (PDF)