Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za razpolaganje s stvarnim premoženjem