Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objavljeno: 26. julija 2013

Objava (PDF)

Številka: 4781-0009/2013
Datum: 26.07.2013

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Rogatec objavlja

NAMERO 

o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Rogatec namerava, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), skleniti neposredno pogodbo za menjavo nepremičnin, in sicer parc. št. 560/12, v izmeri 267 m2, k. o. 1178 – Rogatec, za parc. št. 973, v izmeri 2184 m2, k.o. 1178 – Rogatec in parc. št. 1040/6, v izmeri 76 m2 ter parc. št. 1040/7, v izmeri 124 m2, obe k. o. 1173 – Tlake, po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani Občine Rogatec.

OBČINA ROGATEC
Župan
Martin Mikolič, univ. dipl. inž., l. r.