Natečaj ob 25. Likofu na taberhi – podaljšan rok oddaje do 10. 5. 2023

Objavljeno: 2. maja 2023

Vabljeni k sodelovanju na literarnem in likovnem natečaju ob 25. Likofu na taberhi!

Izdelke lahko oddate od 6. 3. 2023 do vključno 10. 5. 2023, vsi avtorji lahko sodelujete hkrati na literarnem in likovnem delu natečaja, v obojem z neomejenim številom izdelkov.
Možno je sodelovati tudi s skupinskimi izdelki.

Razstava vseh prejetih izdelkov bo na Dvorcu Strmol, z otvoritvijo 18. 5. 2023.
Na likovnem in literarnem področju imate popolnoma prosto izbiro forme, načina, tehnike izražanja. Za rdečo nit ustvarjanja pa se oprite na prireditev Likof na taberhi v Muzeju na prostem Rogatec (22. 7. 2023 se bo odvila že 25. tovrstna prireditev) in delovna opravila nekoč.
Starostne kategorije sodelovanja so:
-predšolski otroci*,
-osnovnošolski otroci 1. triada*,
-osnovnošolski otroci 2. triada*,
-osnovnošolski otroci 3. triada*,
-mladi do vključno 30 let starosti,
-vsi od vključno 31 let starosti navzgor.

Vaše izdelke lahko po predhodni najavi oddate na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6 (za vse dodatne informacije in dogovore o prevzemu se obrnite na elektronski naslov: anamarija.tepes@rogatec.si).
Vsak izdelek mora imeti priložen ustrezen obrazec s podatki o avtorju in izdelku. Obrazce najdete na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ali pa jih prevzamete na sedežu institucije (Pot k ribniku 6).

Veselimo se vaših prispevkov!

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec & Občina Rogatec

*Predšolski in osnovnošolski otroci, ki ne obiskujejo VIZ OŠ Rogatec, vendar živijo v občini Rogatec, so prav tako povabljeni k sodelovanju v primerni starostni kategoriji. Za več informacij se obrnite na zgoraj omenjen elektronski naslov.

Obrazci, natečaj ob 25. Likofu na taberhi