Natečaj za 5. medeno kraljico Slovenije

Objavljeno: 4. marca 2022

 

Natečaj medena kraljica Slovenije 2022

Prijave pošljite do 30. aprila 2022 na naslov: Društvo Medena kraljica Slovenije, Cven 3 d,
9240 Ljutomer, s pripisom »Ne odpiraj«.

Dodatne informacije: Branko Bratinščak, tel.: 041 494 190, vsak delavnik med 15.00 in 17.00
e-pošta: medenakraljicaslovenije@gmail.com