NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ V MARIBORSKI METROPOLIJI (nadškofija Maribor, škofiji Celje in Murska Sobota)

Objavljeno: 4. januarja 2021

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali epidemiološko situacijo in se na temelju tega  odločili:

1.) S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo javna bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

2.) Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine.

3.) Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki (bolni, ostareli) naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

4.) Pri svetih mašah z verniki je lahko samo instrumentalna glasba.

5.) Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020:

1. Vse spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2.  Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)  V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu: 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.
b)  Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c)  Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga klop prosta oseb.
d)  Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
e) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
f) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
g)  Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
h) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik.
i)  Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do druženja ljudi.
4. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.
6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
8. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom.  Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.
9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z navedenimi omejitvami.
10. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra.
11. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
12. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ.
14.  Verouk in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
15.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo.  Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
16.  Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
Rok Metličar, upravitelj celjske škofije

 

P.S IZ NADŽUPNIJSKEGA URADA ROGATEC:

Iz celotnega besedila so navedeni tisti ukrepi, ki so aktualni za našo nadžupnijo. Sv. maše med tednom bodo ob 8.uri, ob nedeljah in praznikih ob 8. in 10.30 uri. Mašni nameni bodo objavljeni na oglasni deski pri glavnem vhodu v cerkev.
Hvala za upoštevanje navodil in odgovorno ravnanje!

Andrej Grobelnik, nadžupnik in naddekan