NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih)