NEURJE S TOČO NA OBMOČJU OBČINE ROGATEC

Objavljeno: 26. maja 2022

Rogatec, 26. 5. 2022

Območje Občine Rogatec je včeraj popoldne zajelo močno neurje z vetrom in točo v velikosti jajca.
Posledice neurja so poškodovani vsi avtomobili, parkirani na prostem, razbita vetrobranska stekla ter poškodovane oziroma uničene strešne kritine na stanovanjskih in gospodarskih objektih, predvsem v Krajevni skupnosti Dobovec (tam, kjer še imajo salonitne plošče). Po prvih ocenah je teh najmanj 30.

Posledice neurja se v največji meri kažejo danes, ko se ugotavlja, da je uničena tudi streha (sika kritina) na Športni dvorani Rogatec in kupole na objektu Osnovne šole Rogatec. Prav tako so se pokazale poškodbe na strehah (ravne strehe) obeh poslovno trgovskih centrov v Rogatcu (Mercator in Jager).

Gasilci vseh treh prostovoljnih gasilskih društev so bili na terenu takoj po neurju, kjer so pomagali pri začasni sanaciji tako stanovanjskih kot gospodarskih objektov. Aktivnosti nadaljuje tudi danes.

Škoda je nastala tudi na posevkih, v sadovnjakih in vinogradih.

Glede na nastalo situacijo občinska uprava izvaja vse aktivnosti v skladu z zakonodajo na področju reševanja elementarnih in drugih naravnih nesreč

Vse občane obveščamo, da nas lahko kontaktirajo na tel. št. 03 812 10 00.

Sporočamo pa, da je nevihta s točo prizanesla Rogaškim štorkljam, stanje katerih bomo budno spremljali tudi v prihodnjih dneh.

Fotografije občanov

Avtorica: Doroteja Kitak Turk

Avtor: Slavko Pavlovič