Niz vaj Slovenske vojske PRESKOK 2022

Objavljeno: 5. septembra 2022

Med 12. septembrom in 21. oktobrom bo Slovenska vojska izvedla jesenski del iz niza vaj Preskok 2022. Vaje bodo potekale na širšem območju Republike Slovenije, na vojaških vadiščih doma in tujini ter civilnih zemljiščih v dogovoru z lokalnimi skupnostmi in skladno z Zakonom o materialni dolžnosti. Na vajah bo sodelovalo do 2000 pripadnikov Slovenske vojske iz vseh poveljstev in enot sil Slovenske vojske ter okoli 318 pripadnikov vojsk petnajstih zavezniških in partnerskih držav v sodelovanju z ostalimi deležniki nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije.

Del vojaškega usposabljanja bo potekal tudi na območju vaše občine. Tako bodo občani Občine Rogatec med, 12. in 30. septembrom, na terenu lahko srečevali bojna, terenska in tovorna vozila, ki ne bodo ovirala prometa in manjše skupine vojakov, občasno so možni preleti vojaških helikopterjev in letal. Med urjenjem bodo uporabljena manevrska in imitacijska sredstva.

Dogajanje na nizu vaj Preskok 2022 lahko od 9. septembra dalje spremljate na https://www.slovenskavojska.si/poslanstvo/usposabljanje-in-vaje/

Niz vaj Preskok 2022 je sestavljen iz 18 različnih vaj, ki bodo povezane z enotnim scenarijem in vadbenim okoljem, ki ga pripravlja Poveljstvo sil, upoštevajoč aktualno vlogo Slovenske vojske tako v kolektivni kot v nacionalni obrambi. Skupni cilj na vseh vajah je preveriti Vojaško strategijo na realnih vadbenih situacijah ter demonstrirali odločnost in sposobnost Slovenske vojske za pripravljenost in delovanje v vseh z Vojaško doktrino opredeljenih načinih delovanja, s poudarkom na defenzivnem, ofenzivnem, specialnem in informacijskem delovanju.

Moto letošnjega niza vaj Preskok 2022 je Odvračanje – odpornost – odzivnost!, ki izpostavlja bojni značaj, profesionalnost in osnovno poslanstvo Slovenske vojske, obrambo domovine.

Kredibilno in uspešno odvračanje je nujno za suverenost in prostorsko celovitost ter interese Republike Slovenije. Samo odzivni lahko krepimo sposobnosti za krizno odzivanje doma in v tujini, delovanje v operacijah visoke odzivnosti ter povezljivost z zavezništvom.

Aktualno stanje v svetu razkriva izpostavljenost družbe potencialnim kriznim razmeram na različnih področjih ter potrebo po učinkovitem odzivanju in obvladovanju le-teh. Z namenom odvračanja potencialnih groženj, krepitve odpornosti in odzivnosti na hitro spreminjajoče se razmere je v spremenjenem varnostnem okolju treba krepiti učinkovitost vojaškega delovanja. Slovenska vojska v sodelovanju z vsemi deležniki nacionalno varnostnega sistema, zavezniki in partnerji krepi medsebojno zaupanje in sodelovanje z namenom vzdrževanja stabilnega in varnega okolja.

Izgradnja in vzdrževanje sil za delovanje je pomemben dejavnik pri krepitvi odvračalne in obrambne drže tako v Republiki Sloveniji kot v okviru zavezništva. Zmogljivosti sil so najboljši kazalec usposobljenosti in pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje. Slovenska vojska je kredibilen partner in bo to tudi v prihodnje, s čimer bo pomagala pri zagotavljanju miru in varnosti tako doma kot v mednarodnem okolju.