NOVO JAVNO NAROČILO: Ukinitev nezavarovanih nivojskih prehodov Trlično 1 v km 27+247 in Trlično 2 v km 27+460 na regionalni železniški progi Rogatec-Grobelno in gradnja nove povezovalne ceste do priključka na državno cesto G2-107