NUJNE INFORMACIJE

Objavljeno: 15. marca 2020

Spoštovane občanke in občani!

Občina Rogatec in Civilna zaščita občine Rogatec pozivata občanke in občane, da dosledno spoštujejo navodila NIJZ glede preprečevanja širjenja virusa COVID – 19 (koronavirus).

Poleg glavnega priporočila NIJZ, da OSTANITE DOMA, vam priporočamo, da to upoštevate dosledno in se v skupinah ne zadržujete niti na odprtih površinah (igrišča, igrala, skupne površine pred bloki ipd.) oziroma v naravi. Povsod ste dolžni poskrbeti za samozaščito. RAVNAJTE ODGOVORNO DO SEBE IN DRUGIH. SAMOIZOLACIJA JE KLJUČNA.

Šole in vrtci ostanejo zaprti do preklica. V VIZ OŠ Rogatec in Enoti vrtec Rogatec ne bo niti zaposlenih. V zvezi z varstvom otrok po zagotovilih ravnateljice, ge. Alenke Virant, zaenkrat tudi ni bilo izražene potrebe po varstvu za nujne primere.

V trenutnih razmerah moramo posebno pozornost nameniti starejšim občanom, ki živijo sami. Za oskrbo starejših z najnujnejšimi živili, zdravili in podobno lahko pokličete na telefonsko številko 03 812 10 00. Zavedamo se, da starejši, ki jim je to sporočilo namenjeno, nimajo dostopa do sodobnih oblik komunikacije, zato prosimo za pomoč vas, ki nas spremljate po tej poti.

Z namenom zajezitve širjenja epidemije nadalje pozivamo odgovorne gospodarske subjekte k takojšnjemu prenehanju obratovanja v lokalih, kjer se sočasno zbira več ljudi. Z vsakim osebnim stikom se število okužb s koronavirusom potencialno povečuje, vsako človeško življenje pa je neprecenljivo. Zahvala vsem, ki ste to že storili.

Vse ostale gospodarske subjekte, ki še obratujete, pa prosimo, da svoje zaposlene po svojih zmožnostih čim bolje zaščitite.

Na tem mestu vas seznanjamo s spremenjenim režimom dela v Družinski medicini Lončar. Brez predhodne najave po tel. št. 03 812 16 30 kakršenkoli pregled, niti vstop v ambulanto, ni mogoč.

 

Do nadaljnjega se zapirajo tudi naslednje dejavnosti Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah:

  • zobne ambulante, za nujne primere je odprta enotna vstopna točka v Zdravstvenem domu Celje.
  • Splošne ambulante v Rogaški Slatini, Podčetrtku, Kozje. Deluje samo ZP Šmarje pri Jelšah.
  • Vse preventivne dejavnosti (referenčne ambulante, logoped, psiholog).
  • Fizioterapija (razen napotitev Zelo hitro).

Vse osebe z znaki okužbe dihalnih poti in povišano telesno temperaturo oziroma sumom na COVID-19 naj najprej pokličejo na telefonsko številko 03 818 37 00 in ne hodijo v Zdravstvene postaje, ter se ravnajo po navodilih zdravnika.

 

KONTAKTNA ŠTEVILKA bodisi za pomoči potrebne, prostovoljce za zagotavljanje oskrbe pomoči potrebnim občanom, bodisi za dodatne informacije je 03 812 10 00.

Dosegljivi smo tudi preko elektronskega naslova: cz@rogatec.si