O B V E S T I L O o začasnem zaprtju vseh krajevnih uradov na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Objavljeno: 30. marca 2021

S 1. 4. 2021 bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah začasno zaprla krajevne urade na območju upravne enote (KU Bistrica ob Sotli, KU Kozje, KU Podčetrtek, KU Rogaška Slatina in KU Rogatec) z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19.

Vse nujne storitve bodo uporabniki po predhodnem telefonskem (03 817 17 00) ali elektronskem naročilu (ue.smarje@gov.si) lahko opravili na sedežu upravne enote v Šmarju pri Jelšah.

Vsem uporabnikom naših storitev svetujemo, da oddajo vlogo po e-pošti ali z redno pošto na naslov Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah vedno, kadar je upravno storitev mogoče izvesti brez osebne prisotnosti stranke pri organu.

 

OBVESTILO UPRAVNE ENOTE