O Občini Rogatec

Občina Rogatec
Naslov: Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Tel.: 03 812 10 00
E: obcina@rogatec.si

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino Posotelja. Istoimensko naselje Rogatec se s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem. Meri 39,6 km2 na katerih živi 3.042 prebivalcev

Slika 1: Lega občine Rogatec v Sloveniji

Vir: Wikipedija, Občina Rogatec, 2017 (https://sl.wikipedia.org/wiki/Občina_Rogatec).

Trško jedro z Graščino Strmol, cerkvijo Sv. Jerneja in cerkvijo Sv. Hijacinte


Trško jedro z Marijinim znamenjem


Graščina Strmol


Muzej na prostem


GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE

Občina Rogatec je nastala kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah. Razprostira se na 40. km² in sodi med manjše občine v Sloveniji. Meji na republiko Hrvaško in ima dva mednarodna mejna prehoda: Dobovec in Rogatec. Občina Rogatec se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolini Posotelja. Na tem mestu, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, se skrivajo drobni, a dragoceni biseri naravne in kulturne dediščine. Tukaj so se že v preteklosti križale pomembne prometne in trgovske poti. Občina Rogatec je del savinjske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 148. mesto.
Rogatec sodi med najstarejše trge na Slovenskem, saj se kot trg prvič omenja že leta 1283. Ko je Rogatec spadal pod oblast celjskih grofov, je zaradi razmaha trgovine in obrti veljal za enega najpomembnejših spodnještajerskih trgov, nekateri viri pa ga omenjajo celo kot mesto. Skozi zgodovino je bil Rogatec naselje obrtnikov in trgovcev. Da je bila preteklost razgibana, se kaže na arhitekturi trškega jedra s kužnim znamenjem. Svojevrstna posebnost so stari portali in stopnice, ki so izdelani v loških kamnolomih. Še danes so dobro vidne razvaline srednjeveškega gradu s konca 12. stoletja.


NASELJA IN PREBIVALSTVO

Občina Rogatec obsega devet naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlično in Žahenberc. Ta naselja so razporejena v tri krajevne skupnosti in sicer Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Naselitev je relativno gosta, najpogostejša oblika naselij so zaselki in samotne kmetije. Do takšne oblike poselitve je zagotovo prišlo zaradi razgibanosti reliefa, ki ni dopuščal nastajanja večjih naselij.
Leta 2018 je imela občina približno 3.042 prebivalcev (1.521 moških in 1.521 žensk).
Naselji z največjim številom prebivalcev sta Rogatec in Tlake. V teh dveh naseljih živi skupaj 1.820 prebivalcev. Najmanj prebivalcev ima naselje Brezovec pri Rogatcu (52 prebivalcev).