O Občini Rogatec

Nahajate se tukaj:

Občina Rogatec je nastala kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah (06.11.1994 Ur. l. 60/94, 69/94). Velikost občine Rogatec je 40 km2 in je ena od manjših občin v Sloveniji.

Obsega devet naselij: Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sv. Jurij, Tlake, Trlično in Žahenberc.Ta naselje so razporejena v tri krajevne skupnosti in sicer Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Meji na sosednjo Republiko Hrvaško; ima dva mejna prehoda: Dobovec in Rogatec.

V občini Rogatec je bilo, po podatkih SURS-a, leto 2012, prijavljenih 3148 prebivalcev.

Dodaj odgovor