KS Dobovec

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Svet šteje 5 članov.

Predsednica:
Brigita Novak

Člani:
Damjan Artič
Tanja Artič
Robert Potočnik
Helena Rodić

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec