SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 5 članov.

 Predsednica:

 Vida Antolinc

 Člani:

 Damjan Artič

 Bojan Pavlovič

 Barbara Pildek

 Zvonka Osvaldič

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

Dodaj odgovor