KS Dobovec

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC v mandatnem obdobju 2022 – 2026

Svet šteje 5 članov.

Predsednica:
Blaška Pecigos

Člani:
Robert Potočnik
Metka Rajher
Franc Ozvaldič
Bojan Artič

 

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec