SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 5 članov.

 Predsednica:

 Vida Antolinc, roj. 1956, Log 52a, Rogatec

 Člani:

 Damjan Artič, roj. 1982, Dobovec pri Rogatcu 28b, Rogatec

 Bojan Pavlovič, roj. 1967, Log 54, Rogatec

 Barbara Pildek, roj. 1975, Trlično 4b, Rogatec

 Zvonka Osvaldič, roj. 1976, Dobovec pri Rogatcu 25a, Rogatec

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

Dodaj odgovor