KS Donačka Gora

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 7 članov.

Predsednik:

Vlado Pušaver roj. 1968, Tlake 38b, Rogatec

Člani:

Brigita Horvat, roj. 1978, Žahenberc 40a, Rogatec

Peter Jerič, roj. 1990, Žahenberc 41, Rogatec

Jakob Kitak, roj. 1956, Donačka Gora 13, Rogatec

Srečko Kitak, roj. 1949, Donačka Gora 5, Rogatec

Jože Podhraški, roj. 1991, Sv. Jurij 8, Rogatec

Alojz Šmit, roj. 1963, Tlake 59, Rogatec

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Dodaj odgovor