KS Donačka Gora

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 7 članov.

Predsednik:

Vlado Pušaver 

Člani:

Brigita Horvat

Peter Jeri

Jakob Kitak

Srečko Kitak

Jože Podhraški

Alojz Šmit

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Dodaj odgovor