KS Donačka Gora

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA v mandatnem obdobju 2022 – 2026

Svet šteje 7 članov.

Predsednik:
Jakob Polajžer

Člani:
Sandi Kitak
Jože Podhraški
Milena Kovačič
Tomaž Plavčak
Peter Jerič
Tamara Šurbek

 

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec