KS Donačka Gora

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Svet šteje 7 članov.

Predsednik:
Vlado Pušaver 

Člani:
Aleš Bele
Peter Jerič
Barbara Kitak
Nataša Kitak
Sandi Kitak
Jakob Polajžer

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec