KS Rogatec

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC v mandatnem obdobju 2022 – 2026

Svet šteje 8 članov.

Predsednica:
Tatjana Smeh

Člani:
Leon Rehar
Jernej Rajher
Dušan Kitak
Jan Lebič
Blaž Kramberger
Danijela Križan
Tomaž Mikolič
Matej Potočnik

 

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec