SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 9 članov.

 Predsednica:

 Suzana Zalezina, roj. 1975, Steklarska ulica 19, Rogatec

 Člani:

 Iztok Artič, roj. 1980, Rajska ulica 15, Rogatec

 Dušan Kitak, roj. 1974, Celjska cesta 42, Rogatec

 Melita Kitak, roj. 1968, Celjska cesta 11, Rogatec

 Bojan Križan, roj. 1980, Trg 15, Rogatec

 Marjan Oset, roj. 1940, Pot celjskih grofov 7, Rogatec

 Milan Podhraški, roj. 1950, Trg 5, Rogatec

 Julijan Rebić, roj. 1971, Ceste 91, Rogatec

 Aleksandra Tudja, roj. 1975, Slomškova ulica 14, Rogatec

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Dodaj odgovor