SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

Svet šteje 9 članov.

 Predsednica:

 Suzana Zalezina

 Člani:

 Iztok Artič

 Dušan Kitak

 Melita Kitak

 Bojan Križan

 Marjan Oset

 Milan Podhraški

 Julijan Rebić

 Aleksandra Tudja

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

Dodaj odgovor