KS Rogatec

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Svet šteje 8 članov:

 

Leon Rehar – predsednik

Člani:

Danica Božak
Boris Ducman
Dušan Kitak
Tomaž Mikolič
Doroteja Novak
Veronika Starčević
Franc Vodušek

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec