SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

Svet šteje 9 članov.

 Predsednica:
 Mateja Ozvaldič

 Člani:
Danica Božak
Boris Ducman
Dušan Kitak
Tomaž Mikolič
Doroteja Novak
Leon Rehar 
Veronika Starčević
Franc Vodušek

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Statut Občine Rogatec

Dodaj odgovor