Občinski nagrajenci

SEZNAM DOBITNIKOV PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V ČASU OD LETA 1995 – 2018

LETO 1995
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Podjetje EMKOR d.o.o., Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Ivan KRKLEC
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Franc ŽERDONER
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec
DENARNA NAGRADA: Malonogometni klub Dobovec

LETO 1996
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Andrej GROBELNIK
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Jože MASERA
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Društvo za napredek žena Rogatec
DENARNA NAGRADA: Lutkovna skupina »Pavliha«, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora
DENARNA NAGRADA: Nogometni klub Mons Claudius

LETO 1997
PLAKETA Občine Rogatec: g. Franci ŽERAK
PRIZNANJE Občine Rogatec: g. Alojz VRTNIK
PRIZNANJE Občine Rogatec: g. Andrej POLAJŽER
DENARNA NAGRADA: Folklorna skupina Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec

LETO 1998
PLAKETA Občine Rogatec: g. Blaž TEPEŠ
PRIZNANJE Občine Rogatec: Turistično društvo Rogatec
DENARNA NAGRADA: Tamburaška skupina KD »Anton Stefanciosa« Rogatec

LETO 1999
PLAKETA OBČINE ROGATEC: GORENJE, d. d., Velenje
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: vokalna skupina KVARTET ROGATEC
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: glasbena skupina Mi2
DENARNA NAGRADA: LJUDSKE PEVKE, Rogatec

LETO 2000
Naziv ČASTNI OBČAN: pesnik g. Jože ŠMIT
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Marija LEBIČ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Marija MIKOLIČ »VRTNARSTVO«, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Jože NOVAK
DENARNA NAGRADA: Vinogradniško društvo »GORCA«

LETO 2001
Naziv ČASTNI OBČAN: dr. Anton STRES
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Anica KRUŠIČ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Peter MARIN
DENARNA NAGRADA: Društvo žena Donačka Gora

LETO 2002
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Planinsko društvo »Sloga«, Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Franc KRAJNC, direktor Gorenjevega obrata Mekom v Rogatcu
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Metka KODRIČ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: društvo Mladi forum, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Srečko KITAK
DENARNA NAGRADA: Društvo upokojencev Rogatec

LETO 2003
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Slovenske železnice, Železniška postaja Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Zvonko VRAŽIĆ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Ruža ČOBIĆ
DENARNA NAGRADA: Lovska družina Rogatec
DENARNA NAGRADA: Konjeniški klub Strmol, Rogatec

LETO 2004
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Erna FERJANIČ FRIC
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Zlata POLAJŽER
DENARNA NAGRADA: Folklorna skupina KD »Anton Stefanciosa« Rogatec
DENARNA NAGRADA: PGD Donačka Gora

LETO 2005
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Anica LONČAR, dr. med.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: mag. Frančiška ŠKRABL MOČNIK, dr.med.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Anton BUKŠEK
DENARNA NAGRADA: PGD Dobovec

LETO 2006
PLAKETA OBČINE ROGATEC: mag. Josip KUNEJ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Igor PRAH
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Jožef MORDEJ
DENARNA NAGRADA: PD Sloga Rogatec

LETO 2007
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Jožef POLAJŽER
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Margareta KRIVEC
DENARNA NAGRADA: Tenis klub Rogatec
DENARNA NAGRADA: PGD Rogatec

LETO 2008
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vlado PUŠAVER
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Branimir HERNAVS
DENARNA NAGRADA: Društvo mladih za napredek in razvoj Rogatca

LETO 2009
PLAKETA OBČINE ROGATEC: PETEK d.o.o.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Hilda OZVALDIČ
DENARNA NAGRADA: Ribiško društvo Rogatec

LETO 2010
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Čebelarsko društvo Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Velimir NOVAK
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Ivana PASARIČEK
DENARNA NAGRADA: Društvo žena občine Rogatec

LETO 2011
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Kristan KOTNIK
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Polona MIKOLIČ
DENARNA NAGRADA: Društvo ročnih možnaristov Rogatec-Rogaška

LETO 2012
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Pavel STRAJN
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: KMN Dobovec (U18, U21)
DENARNA NAGRADA: Tenis klub Rogatec

LETO 2013
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Ruža ČOBIĆ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Nataša NOVAK
DENARNA NAGRADA: Društvo kmečkih žena Sv. Rok

LETO 2014
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vincenc BELE
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Marjeta BABIČ
DENARNA NAGRADA: Športno društvo Gamsi Žahenberc

LETO 2015
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vladimir VEKIĆ
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Klub malega nogometa Dobovec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Ivan FIRER ml.
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora

LETO 2016
PLAKETA OBČINE ROGATEC: glasbena skupina Mi2
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Margareta KRIVEC
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Majda KRAMBERGER
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec pri Rogatcu

LETO 2017
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Kulturno društvo Aplavz Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Ivan Ferčec s.p.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Nadžupnijska Karitas Rogatec
DENARNA NAGRADA: Ribiško društvo Rogatec

LETO 2018
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Jožica BREZINŠČAK
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Zvonko VRAŽIĆ
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Konjeniški klub Strmol
DENARNA NAGRADA: Lovska družina Rogatec

LETO 2019
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Zvonimir Blažun – družinsko podjetje PUBY LAND d.o.o.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Ansambel Venus
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Martin ŠLAMBERGER
DENARNA NAGRADA: Mešani pevski zbor Kulturnega društva Anton Stefanciosa Rogatec

LETO 2020
PLAKETA: JAGROS d.o.o.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Civilna zaščita občine Rogatec
DENARNA NAGRADA: Čebelarsko društvo Rogatec

LETO 2021
PLAKETA: g. Marjan Jutriša in družinsko podjetje Marka d.o.o. Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Alojz Grabrovec
DENARNA NAGRADA: Jadralno padalski klub Donačka gora

LETO 2022
PLAKETA: podjetje GOL d.o.o.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Yao Simon Koffi
DENARNA NAGRADA: Mladinsko društvo Rogatec