Občinski nagrajenci

SEZNAM
DOBITNIKOV PRIZNANJ OBČINE ROGATEC V ČASU OD LETA 1995 – 2018

LETO 1995
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Podjetje EMKOR d.o.o., Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Ivan KRKLEC, stan. Dobovec pri Rogatcu 35 b, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Franc ŽERDONER, stan. Rogatec 162, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec
DENARNA NAGRADA: Malonogometni klub Dobovec

LETO 1996
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Andrej GROBELNIK, stan. Rogatec 63, Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Jože MASERA, stan. Rogatec 74 b, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Društvo za napredek žena Rogatec
DENARNA NAGRADA: Lutkovna skupina »Pavliha«, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora
DENARNA NAGRADA: Nogometni klub Mons Claudius

LETO 1997
PLAKETA Občine Rogatec: g. Franci ŽERAK, stan. Rogatec 21, Rogatec
PRIZNANJE Občine Rogatec: g. Alojz VRTNIK, stan. Tlake 1 c, Rogatec
PRIZNANJE Občine Rogatec: g. Andrej POLAJŽER, stan. Dobovec pri Rogatcu 35, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Folklorna skupina Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec

LETO 1998
PLAKETA Občine Rogatec: g. Blaž TEPEŠ, stan. Trške gorce 1, Rogatec
PRIZNANJE Občine Rogatec: Turistično društvo Rogatec
DENARNA NAGRADA: Tamburaška skupina KD »Anton Stefanciosa« Rogatec

LETO 1999
PLAKETA OBČINE ROGATEC: GORENJE, d. d., Velenje
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: vokalna skupina KVARTET ROGATEC
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: glasbena skupina MI 2
DENARNA NAGRADA: LJUDSKE PEVKE, Rogatec

LETO 2000
Naziv ČASTNI OBČAN: pesnik g. Jože ŠMIT
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Marija LEBIČ, stan. Ptujska cesta 1, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Marija MIKOLIČ »VRTNARSTVO«, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Jože NOVAK, stan. Šorlijeva ulica 6, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Vinogradniško društvo »GORCA«

LETO 2001
Naziv ČASTNI OBČAN: dr. Anton STRES
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Anica KRUŠIČ, stan. Tlake 26, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Peter MARIN, stan. Obrtniška ulica 3, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Društvo žena Donačka Gora

LETO 2002
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Planinsko društvo »Sloga«, Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Franc KRAJNC, direktor Gorenjevega obrata Mekom v Rogatcu.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Metka KODRIČ, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: društvo Mladi forum, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Srečko KITAK, stan. Donačka Gora 5, Rogatec.
DENARNA NAGRADA: Društvo upokojencev Rogatec

LETO 2003
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Slovenske železnice, Železniška postaja Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Zvonko VRAŽIĆ, stan. Dobovec pri Rogatcu 25 b, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Ruža ČOBIĆ, stan. Celjska cesta 70, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Lovska družina Rogatec
DENARNA NAGRADA: Konjeniški klub Strmol, Rogatec

LETO 2004
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Erna FERJANIČ FRIC, stan. Prešernova 31, Rog. Slatina
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Zlata POLAJŽER, stan. Pot k ribniku 13, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Folklorna skupina KD »Anton Stefanciosa« Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora

LETO 2005
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Anica LONČAR, dr. med., stan. Lastine 17, Rogaška Slatina
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: mag. Frančiška ŠKRABL MOČNIK, dr.med., stan. Spominska ulica 13, Celje
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Anton BUKŠEK, stan. Ptujska cesta 14, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec

LETO 2006
PLAKETA OBČINE ROGATEC: mag. Josip KUNEJ, stan. Kocenova 9, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Igor PRAH, stan. Brezovec pri Rogatcu 13, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Jožef MORDEJ, stan. Dobovec pri Rogatcu 42, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Planinsko društvo »Sloga«, Rogatec

LETO 2007
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Jožef POLAJŽER, stan. Dobovec pri Rogatcu 35 b, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Margareta KRIVEC, stan. Tlake 2, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Tenis klub Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Rogatec

LETO 2008
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vlado PUŠAVER, stan. Tlake 38, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: g. Branimir HERNAVS, stan. Ulica Mersijev 10, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Društvo mladih za napredek in razvoj Rogatca

LETO 2009
PLAKETA OBČINE ROGATEC: PETEK d.o.o., Celjska cesta 43, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Hilda OZVALDIČ, stan. Ceste 13, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Ribiško društvo Rogatec

LETO 2010
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Čebelarsko društvo Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Velimir NOVAK, stan. Slomškova ulica 28, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Ivana PASARIČEK, stan. Celjska cesta 24, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Društvo žena občine Rogatec

LETO 2011
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Kristan KOTNIK, stan. Dobovec pri Rogatcu 25, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Polona MIKOLIČ, stan. Trlično 3 a, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Društvo ročnih možnaristov Rogatec-Rogaška

LETO 2012
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Pavel STRAJN, stan. Šorlijeva ulica 3, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: KMN Dobovec (U18, U21)
DENARNA NAGRADA: Tenis klub Rogatec

LETO 2013
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Ruža ČOBIĆ, stan. Celjska cesta 70, Rogatec PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Nataša NOVAK, stan. Maistrova ulica 8, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Društvo kmečkih žena Sv. Rok

LETO 2014
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vincenc Bele, stan. Žahenberc 42, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC:  ga. Marjeta Babič, stan. Ptujska cesta 10, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Športno društvo Gamsi Žahenberc

LETO 2015
PLAKETA OBČINE ROGATEC: g. Vladimir Vekić, stan. Ulica Mersijev 8, Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Klub malega nogometa Dobovec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC:  g. Ivan Firer ml., stan. Celjska cesta 64, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora

LETO 2016
PLAKETA OBČINE ROGATEC: glasbena skupina Mi2
PLAKETA OBČINE ROGATEC: ga. Margareta Krivec, stan. Tlake 2, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: ga. Majda Kramberger, stan. Trg 2, Rogatec
DENARNA NAGRADA: Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec pri Rogatcu

LETO 2017
PLAKETA OBČINE ROGATEC: Kulturno društvo Aplavz Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC:  Ivan Ferčec s.p.
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Nadžupnijska Karitas Rogatec
DENARNA NAGRADA: Ribiško društvo Rogatec

LETO 2018
PLAKETA OBČINE ROGATEC: JOŽICA BREZINŠČAK, stan. Ulica Mersijev 1, Rogatec
PLAKETA OBČINE ROGATEC:  ZVONKO VRAŽIĆ, stan. Dobovec pri Rogatcu 25b, Rogatec
PRIZNANJE OBČINE ROGATEC: Konjeniški klub Strmol
DENARNA NAGRADA: Lovska družina Rogatec