Proračun

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2024 – Uradni list št. 6/2024

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

Proračun Občine Rogatec za leto 2024

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2024 – Uradni list št. 130/2023
Sklep o začasnem financiranju
Priloga posebni del proračuna in NRP:
POSEBNI DEL PP – ODHODKI
POSEBNI DEL PP – ODPLAČILA POSOJIL
NRP v začasnem financiranju

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022

1. del – Uvod z bilancami splošnega in posebnega dela ZR

2. del – Obrazložitev splošnega dela ZR

3. del – Obrazložitev posebnega dela ZR-programska klasif. s pror.postavkami

4. del – Obrazložitev posebnega dela ZR -real.FN NPU in poslovna poročila

5.del – Obrazložitev posebnega dela ZR -Načrt razvojnih programov 2022-2025

6. del – Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA in druge tabelarne priloge

Sklep OS – ZR 2022

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023 – Uradni list št. 28/2023

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023

Proračun Občine Rogatec za leto 2023

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2023 – Uradni list št. 165/2022

Sklep o začasnem financiranju

Priloga posebni del proračuna:

POSEBNI DEL PP – ODHODKI

POSEBNI DEL PP – ODPLAČILA POSOJIL

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022 – Uradni list št. 137/22

Rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2022

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022 – Uradni list št. 89/22

Rebalans proračuna Občine Rogatec za leto 2022

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021

1.del-Uvod z bilancega splošnega in posebnega dela ZR

2.del-Obrazložitev splošnega dela ZR

3.del-Obrazložitev posebnega dela ZR -programi in pror.post.

4.del- Obrazložitev posebnega dela ZR-real.FN NPU in posl.poročila

5.del-Obrazložitev posebnega dela ZR – real. NRP

6.del-Obrazložitev podatkov iz BILANCE STANJA

 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022Uradni list št. 207/21

Spremembe proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Odlok o spremembah proračuna občine Rogatec ze leto 2022

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020

Uvod s tabelami SD,PD in NRP

Obrazložitve splošni del, posebni del, realizacija FN in NRP

Bilanca stanja in ostali podatki ZR

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2022- Uradni list št. 16/2021

Proračun Občine Rogatec za leto 2022

Odlok o proračunu občine Rogatec ze leto 2022

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2021- Uradni list št. 16/2021

Proračun Občine Rogatec za leto 2021

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2021

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2021 – Uradni list št. 197/2020

Sklep o začasnem financiranju

Priloga posebni del proračuna:

POSEBNI DEL PP – ODHODKI

POSEBNI DEL PP – ODPLAČILA POSOJIL

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2019

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2020 – VELJA OD 29. 1. 2020

Proračun Občine Rogatec za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2020

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2020 – Uradni list št. 79/2019

Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2020

Priloga posebni del proračuna:

POSEBNI DEL PO PP

POSEBNI DEL PO PP – ODPLAČILA POSOJIL

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018

ZR proračuna Občine Rogatec za leto 2018

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2019 – VELJA OD 16. 3. 2019

Proračun Občine Rogatec za leto 2019

Povzetek proračuna 2019

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2019 – Uradni list št. 83/2018, 24.12.2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2019

Podpisan sklep župana o začasnem financiranju Občine Rogatec za obdobje januar-marec 2019
Priloga posebni del proračuna – 1. del, 2. del

 

 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018 – veljaven od 31.5.2018

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017

Celotno gradivo zaključni račun 2017

 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018 – veljaven od 24.2.2018

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2018 – 27.1.2017

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2017 – 27.1.2017

 DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016 – 4.7.2016

 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016 – 28.2.2016

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014 

Zaključni račun proračuna za leto 2014-sklep OS

Splošni del proračuna -ZR 2014

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

 

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1000 – OBČINSKI SVET

2000 – ŽUPAN

3000 – NADZORNI ODBOR

4000 – OBČINSKA UPRAVA

5100 – KS DOBOVEC

5200 – KS DONAČKA GORA

5300 – KS ROGATEC

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2016 – 21.2.2015

Sklep Občinskega sveta (PDF)

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2016 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2016 – 2019 [PDF]

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2015 – 17.2.2015

Sklep Občinskega sveta (PDF)

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2015 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2015 – 2018 [PDF]

 

ZAČASNO FINANCIRANJE 2015

Sklep o začasnem financiranju za leto 2015

Posebni del proračuna

 

LETO 2014

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014 – 15.02.2014

ODLOK

POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA

NRP OBČINE ROGATEC 2014-2017

 

 ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014 – 27.12.2012

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2014 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2013 – 2017 [PDF]

 

LETO 2013

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013 – 7.4.2014

ZR 2013-SPLOŠNI DEL

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

NRP ZR 2013

POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1000 OBČINSKI SVET

2000 ŽUPAN

3000 NADZORNI ODBOR

4000 OBČINSKA UPRAVA

5100 KS DOBOVEC

5200 KS DONAČKA GORA

5300 KS ROGATEC

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013 – 27.12.2012

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 [PDF]
Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2013 [PDF]
NRP Občine Rogatec 2013 – 2017 [PDF]

 

LETO 2012

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 3.4.2013

Zaključni račun proračuna 2012  [PDF]

Splošni del proračuna  [PDF]

Posebni del proračuna  [PDF]

Načrt razvojnih programov   [PDF]


ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 3.2.2011

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2011 – 2014 [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 22.12.2011

Odlok [PDF]

Posebni del rebalansa proračuna 2012 [PDF]

NRP [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 16.10.2012

Odlok [PDF]

Posebni del Rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2012 – 2015 [PDF]

 

LETO 2011

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 22.3.2012

Zaključni račun proračuna 2011 [PDF]

Splošni del proračuna [PDF]

Posebni del proračuna [PDF]

Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 3.2.2011

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2011 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2011 – 2014 [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 22.12.2011

Odlok [PDF]

Posebni del rebalansa proračuna [PDF]

NRP [PDF]

 

LETO 2010

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 7.4.2011

Zaključni račun proračuna 2010 [PDF]
Splošni del proračuna [PDF]
Posebni del proračuna [PDF]
Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 7.12.2010

Odlok [PDF]
Posebni del proračuna [PDF]
Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 25.2.2010.

Odlok (PDF)
Posebni del proračuna (PDF)
Načrt razvojnih programov (PDF)


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2010 – 12.5.2010.

Odlok (PDF)
Posebni del proračuna (PDF)
Načrt razvojnih programov (PDF)


Odlok

Načrt razvojnih programov – Nabava vozil za gasilska društva Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

Načrt razvojnih programov – Gospodarsko poslopje graščine Strmol – Pristava

Načrt razvojnih programov – Sanacija gradu Strmol

Načrt razvojnih programov – Izgradnja glavne ceste G2 107 s koržiščem na coni C3

Načrt razvojnih programov – Program opremljanja stavbnih zemljišč, občinski prostorski načrt

Načrt razvojnih programov – Izgradnja športne dvorane pri OŠ Rogatec

Načrt razvojnih programov – Čistilna naprava Rogaška Slatina

Načrt razvojnih programov – Deponija Tuncovec

Načrt razvojnih programov – RCERO Celje – II. faza

Načrt razvojnih programov – Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika

Načrt razvojnih programov – Pločnik ob G2 št. 107 Gorenje – Kuternik

Načrt razvojnih programov – Obnova drugih kulturnih spomenikov

Načrt razvojnih programov – Kanalizacija Rogatec – I. in II. faza

Načrt razvojnih programov – Ureditev stanovanjske cone S5

Načrt razvojnih programov – Pločnik Dobovec, Hustić – Artić

Načrt razvojnih programov – Igrišči za odbojko na mivki

Načrt razvojnih programov – Izgradnja nogometnega igrišča s spremljajočim objektom in tribuno

Načrt razvojnih programov – Igrišče z umetno travo

Načrt razvojnih programov – Ureditev ceste na Cerije

Načrt razvojnih programov – Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Načrt razvojnih programov – Ureditev sekundarne kanalizacije

Načrt razvojnih programov – Ureditev sekundarne kanalizacije

Finančni načrt – Občinski svet

Finančni načrt – Župan

Finančni načrt – Nadzorni odbor

Finančni načrt – Obč. uprava – Splošne zadeve

Finančni načrt – Obč. uprava – Kom., ceste, varnost

Finančni načrt – Obč. uprava – Gosp., okolje, prostor

Finančni načrt – Obč. uprava – Družb. dej., finance

Finančni načrt – Krajevna skupnost Dobovec

Finančni načrt – Krajevna skupnost Donačka Gora

Finančni načrt – Krajevna skupnost Rogatec