Proračun za leto 2012

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 3.4.2013

Zaključni račun proračuna 2012  [PDF]

Splošni del proračuna  [PDF]

Posebni del proračuna  [PDF]

Načrt razvojnih programov   [PDF]


ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 3.2.2011

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2011 – 2014 [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 22.12.2011

Odlok [PDF]

Posebni del rebalansa proračuna 2012 [PDF]

NRP [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2012 – 16.10.2012

Odlok [PDF]

Posebni del Rebalansa proračuna Občine Rogatec za leto 2012 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2012 – 2015 [PDF]