Proračun za leto 2013

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2013 – 27.12.2012

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2013 [PDF]
Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2013 [PDF]
NRP Občine Rogatec 2013 – 2017 [PDF]

Dodaj odgovor