Proračun za leto 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2014 – 27.12.2012

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2014 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2014 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2013 – 2017 [PDF]

Dodaj odgovor