Proračun za leto 2011

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 22.3.2012

Zaključni račun proračuna 2011 [PDF]

Splošni del proračuna [PDF]

Posebni del proračuna [PDF]

Načrt razvojnih programov [PDF]


ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 3.2.2011

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 [PDF]

Posebni del proračuna Občine Rogatec za leto 2011 [PDF]

NRP Občine Rogatec 2011 – 2014 [PDF]


ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2011 – 22.12.2011

Odlok [PDF]

Posebni del rebalansa proračuna [PDF]

NRP [PDF]