Splošni podatki o občini

Občina Rogatec je del savinjske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 149. mesto.

Statistični podatki za leto 2012 kažejo:

Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km2 40 20.273
Število prebivalcev 3.148 2.056.262
Število moških 1.567 1.017.414
Število žensk 1.581 1.038.848
Naravni prirast 1 2.681
Skupni prirast -14 3.325
Število vrtcev 1 938
Število otrok v vrtcih 133 83.090
Število učencev v osnovnih šolah 256 161.051
Število dijakov (po prebivališču) 128 78.208
Število študentov (po prebivališču) 130 97.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.324 810.001
Število zaposlenih oseb 704 717.043
Število samozaposlenih oseb 173 92.958
Število registriranih brezposelnih oseb 201 110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.132,43 1.525,47
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 772,60 991,44
Število podjetij 155 161.636
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 30.264 90.739.422
Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.136 853.860
Število osebnih avtomobilov 1.470 1.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 399 671.835

 

 

Pomembnejše telefonske številke:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec 03 812 10 00
Postaja mejne policije Rogaška Slatina, meddržavni mejni prehod Rogatec 03 582 70 08
Postaja mejne policije Rogaška Slatina, mednarodni mejni prehod Dobovec 03 818 54 40
Zdravstveni dom 03 812 16 30
Železniška postaja Rogatec 03 819 13 50
Avtobusna postaja – IZLETNIK CELJE PE ROGAŠKA SLATINA 03 819 25 10
Turistično informativni center 03 810 72 86
Poštni urad 03 818 35 20

 

Povezave:

 
Osnovna šola Rogatec www.o-rogatec.ce.edus.si/
OBCINA PODCETRTEK www.podcetrtek.si
OBCINA ROGAŠKA SLATINA www.rogaska-slatina.si
OBCINA ŠMARJE PRI JELŠAH www.smarje-pri-jelsah.si
Rogaške novice www.rogaskenovice.com
Regijsko študijsko središce v Celju www.rss-ce.si
Terme Olimia www.terme-olimia.com
Regionalni center za ravnanje z odpadki http://www.rcero-celje.si/