Občinska blagajna

Nahajate se tukaj:

PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJ

Obveščamo vas, da je od 6. februarja 2013 v Rogatcu odprta OBČINSKA BLAGAJNA, ki občanom omogoča plačevanje številnih položnic BREZ PROVIZIJE.

Blagajna obratuje VSAKO SREDO, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00 ure, NA SEDEŽU OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 4, v pisarni 4 v prvem nadstropju.

Na blagajni lahko brez provizije Z GOTOVINO plačate naslednje položnice:

– od ECE d.o.o., za dobavljeno električno energijo,

– od Javnega podjetja OKP d.o.o. Rogaška Slatina, za vse vrste komunalnih storitev

– od vzgojno-izobraževalnih ustanov:

  • VIZ OŠ Rogatec in VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec

– od Gekott d.o.o., Žekar d.o.o., za najemnine grobov in za pogrebne storitve

–  od upravnikov stanovanjskih in poslovnih prostorov:

  • Staninvest d.o.o.
  • Upra-stan d.o.o.

– od Občine Rogatec:

  • za komunalni prispevek
  • za dolžnike v zapuščinskih zadevah

– od Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, za globe in takse.

– od VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica d.v.z., prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

– od društva NK MONS CLAUDIUS, za vadnino in članarino.

 

Dodatne informacije: Klavdija Križanec, tel. 03/812 10 28.