Občinska blagajna

PLAČILO POLOŽNIC BREZ PROVIZIJ

Obveščamo vas, da je od 6. februarja 2013 v Rogatcu odprta OBČINSKA BLAGAJNA, ki občanom omogoča plačevanje številnih položnic BREZ PROVIZIJE.

Blagajna obratuje VSAKO SREDO, od 8.00 do 15.00 ure, NA SEDEŽU OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 4, v pisarni 4 v prvem nadstropju.

Na blagajni lahko brez provizije Z GOTOVINO plačate naslednje položnice:

– od ECE d.o.o., za dobavljeno električno energijo,

– od Javnega podjetja OKP d.o.o. Rogaška Slatina, za vse vrste komunalnih storitev

– od vzgojno-izobraževalnih ustanov:

  • VIZ OŠ Rogatec in VIZ OŠ Rogatec, Enota Vrtec

– od Gekott d.o.o., Žekar d.o.o., za najemnine grobov in za pogrebne storitve

–  od upravnikov stanovanjskih in poslovnih prostorov:

  • Upra-stan d.o.o.

– od Občine Rogatec:

  • za komunalni prispevek
  • za dolžnike v zapuščinskih zadevah

– od Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, za globe in takse.

– od društva NK MONS CLAUDIUS, za vadnino in članarino.

 

Dodatne informacije: Klavdija Križanec, tel. 03/812 10 28.