Civilna zaščita in požarna varnost

Občina Rogatec je s sosednjimi občinami ustanovila:

  • skupno občinsko upravo za civilno zaščito in požarno varnost občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

 

Ustanovitveni alt: Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS, št. 76/2000). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Šmarje pri Jelšah. Skupni organ občinske uprave pokriva področje dela civilne zaščite in požarne varnosti šestih občin ustanoviteljic.

Sedež skupne občinske uprave :

  • Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • Telefon: 03/810-12-31
  • Telefaks:03/810-12-32
  • Elektronski naslov: gz-smarje@siol.net

 

Javna uslužbenca v skupni občinski upravi:

Miha Šket
GSM: 031 514 848
TEL: 03/817 16 30
Elektronski naslov: miha.sket@smarje.si

 

Bojan Hrepevnik, področje požarne varnosti

Telefon: 03/810-12-31
GSM: 041 793 852
Telefaks:03/810-12-32
Elektronski naslov: gz-smarje@siol.net