Zaposleni – občinska uprava

Občinska uprava Občine Rogatec je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogatec (Uradni list RS, št. 40/97 in 37/98).
Nova organizacija in delovno področje je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogatec (Ur.l. RS, št. 16/2005)

Poslovni čas občinske uprave:

  • Ponedeljek: 7.00 – 15.00
  • Torek: 7.00 – 15.00
  • Sreda: 7.00 – 16.00
  • Četrtek: 7.00 – 15.00
  • Petek: 7.00 – 14.00

OBČINSKA UPRAVA

Za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Rogatec deluje enovit organ:
Občinska uprava Občine Rogatec, s sedežem v Rogatcu, na naslovu Pot k ribniku 4.
Občinska uprava zagotavlja:

– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– opravljanje nalog za druge občine v primeru ustanovitve enega ali več organov skupne občinske uprave.

Javni uslužbenci Občine Rogatec:

Direktorica občinske uprave
Nataša LAVRIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Tel: 03/812 10 20
E-pošta: natasa.lavric@rogatec.si
Opravlja dela in naloge na področju gospodarstva, okolja in prostora.

Višja svetovalka I
Agata TEPEŠ, univ.dipl.ekon.
Tel: 03/812 10 26
E-pošta: agata.tepes@rogatec.si
Opravlja dela in naloge na področju družbenih dejavnosti.

Višja svetovalka I
Maja Kampoš Čuček, univ.dipl.prav.
Tel: 03/812 10 02
E-pošta: maja.kampos@rogatec.si
Opravlja dela in naloge na področju splošnih in pravnih zadev.

Strokovna sodelavka VI
Klavdija KRIŽANEC,ekon.
Tel: 03/812 10 28
E-pošta: klavdija.krizanec@rogatec.si
Opravlja dela in naloge na stanovanjskem področju, področju zdravstvenih zavarovanj in občinske blagajne.

Višja svetovalka I
Lavra GREGORČIČ, dipl.ekon.
Tel: 03/812 10 19
E-pošta: laura.gregorcic@rogatec.si
Opravlja dela in naloge na področju proračuna in javnih financ.

Administratorka V
Rosana OZVALDIČ
Centrala: 03/812 10 00
Faks: 03/812 10 12
E-pošta: rosana.ozvaldic@rogatec.si

Finančnica V
Edita VALEK
Tel: 03/812 10 18
E-pošta: edita.valek@rogatec.si

Administratorka V
Bojana FERČEC
Centrala: 03/812 10 00
Faks: 03/812 10 12
E-pošta: bojana.fercec@rogatec.si

Vzdrževalec V (I)
Andrej Vodušek
E-pošta: andrej.vodusek@rogatec.si

Slavko Pavlovič
Tel: 040 814 270
E-pošta: slavko.pavlovic@rogatec.si
Na podlagi sporazuma, sklenjenega z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, opravlja dela in naloge na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin in občinskih cest.

 

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE