Zaposleni – občinska uprava

Občinska uprava Občine Rogatec je bila ustanovljena z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogatec (Uradni list RS, št. 40/97 in 37/98).
Nova organizacija in delovno področje je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogatec (Ur.l. RS, št. 16/2005)

Poslovni čas občinske uprave:

  • Ponedeljek: 7.00 – 15.00
  • Torek: 7.00 – 15.00
  • Sreda: 7.00 – 16.00
  • Četrtek: 7.00 – 15.00
  • Petek: 7.00 – 14.00

OBČINSKA UPRAVA

Za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Rogatec deluje enovit organ:
Občinska uprava Občine Rogatec, s sedežem v Rogatcu, na naslovu Pot k ribniku 4.
Občinska uprava zagotavlja:

– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– opravljanje nalog za druge občine v primeru ustanovitve enega ali več organov skupne občinske uprave.

Javni uslužbenci Občine Rogatec:

Direktorica občinske uprave
Nataša LAVRIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
(začasno odsotna)

Tajništvo, vložišče:
Rosana OZVALDIČ

Bojana FERČEC

Tel. št.: 03/812 10 00
Faks: 03/812 10 12
E-pošta: obcina@rogatec.si

Področje gospodarstva, okolja in prostora
Polona NOVAK, dipl. inž. gradb.

Tel. št.: 03/812 10 20
E-pošta: polona.novak@rogatec.si

Področje družbenih dejavnosti
Anamarija TEPEŠ, dipl.ekon. (UN)

Tel: 03/812 10 26
E-pošta: anamarija.tepes@rogatec.si

Področje splošnih in pravnih zadev
Maja KAMPOŠ ČUČEK, univ.dipl.prav.

Tel: 03/812 10 02
E-pošta: maja.kampos@rogatec.si

Stanovanjsko področje, poslovni prostori in občinske takse
Klavdija KRIŽANEC, ekon.

Tel: 03/812 10 28
E-pošta: klavdija.krizanec@rogatec.si

Področje proračuna in javnih financ
Lavra GREGORČIČ, dipl.ekon.

Tel: 03/812 10 19
E-pošta: laura.gregorcic@rogatec.si

Edita VALEK
Tel: 03/812 10 18
E-pošta: edita.valek@rogatec.si

Vzdrževanje javnih površin in občinski cest
Andrej VODUŠEK
Tel. št.: 03/812 10 00

Slavko PAVLOVIČ
Tel: 040 814 270
E-pošta: slavko.pavlovic@rogatec.si
(zunanji strokovni sodelavec)

 

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH IN ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE