Obvestilo Centra za socialno delo, enote Šmarje pri Jelšah glede vstopa v objekt