OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO CELJE – ENERGETSKI DODATEK

Objavljeno: 10. oktobra 2022

Državni zbor je sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD), ki gospodinjstvom z nizkimi dohodki namenja enkratni energetski dodatek (dodatek) v višini 200 evrov, pri čemer se višina dodatka določi  glede na število družinskih članov.

Višina energetskega dodatka znaša:

  • 200 eurov za samske osebe,
  • 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,
  • 314 eurov za pare brez otrok.

Energetski dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter invalidi. Za izplačilo enkratnega energetskega dodatka ne bo treba vložiti vloge. Prvo izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka bo predvidoma izplačano v novembru 2022.

Posamezniki, pari ali družine, ki so materialno ogroženi, lahko vložijo vlogo za denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Pristojni center za socialno delo bo ugotovil morebitno upravičenost do navedenih oblik pomoči. Na podlagi odločbe o upravičenosti do vsaj ene od obeh pravic pa bodo upravičenci prejeli tudi energetski dodatek, ki bo za upravičence, ki bodo pravico  uveljavili naknadno, izplačan v kasnejših terminih.

Dohodkovni pogoj za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek

Pogoj za upravičenost do denarne socialne pomoči je,  da dohodki samske odrasle osebe ne presegajo 421,89 EUR, dohodki para (zakoncev, zunajzakonskih partnerjev…) pa 662,36 EUR ob upoštevanju vseh zakonsko določenih pogojev. Za vsakega otroka, ki so ga starši še dolžni preživljati, se minimalni dohodek zviša še za 248,92 EUR.

Pogoj za upravičenost do varstvenega dodatka je poleg drugih zakonsko določenih pogojev, da dohodki samske odrasle osebe, ki je starejša od 63 let (ženske) oz. 65 let (moški), oz. je trajno nezmožna za delo, z dohodki ne presega 620,18 EUR, oziroma 767,84 EUR za par, če pogoj (starost ali nezmožnost za delo) za varstveni dodatek izpolnjuje le eden od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev,  oziroma 966,13 EUR, če pogoj (starost ali nezmožnost za delo) izpolnjujeta oba zakonca.

Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov

Z namenom razširitve kroga upravičencev do energetskega dodatka bo v postopkih za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, ki bodo vložene v obdobju od 1. 10. 2022 2022 do 28. 2. 2023, prilagojeno upoštevanje premoženja, kar pomeni, da določene kategorije premoženja v postopkih ne bodo vplivale na ugotovljeno materialno stanje.

Enota Šmarje pri Jelšah