OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO CELJE

Objavljeno: 16. septembra 2021

CENTER ZA SOCIALNO DELO
CELJE
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje

T: 03 777 98 11
F: 03 777 98 12
E: gp-csd.celje@gov.si
http://csd-celje.si

Celje, 13.9.2021

OBVESTILO OSEBAM, KI OPRAVLJAJO DELO IN UPORABNIKOM STORITEV O DOLŽNOSTI IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 146/2021 dne 11.9.2021 objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki stopi v veljavo 15.9.2021.

Skladno z Odlokom morajo osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, izpolnjevati enega od pogojev PCT, kar smo dolžni dosledno preverjati na vstopnih točkah.

Uporabnikom ni potrebno dokazovati PCT pogoja v primerih, ko potrebujejo pomoč pri preprečevanju in reševanju težje socialne in družinske problematike posameznikov, otrok in družin.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let.

Obvezna je uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, prav tako pa razkuževanje rok.

uporabnikom priporočamo, da se na razgovor / vstop v prostore centra predhodno naročijo:

• Enota Celje: tel.: 03 425 63 24 ali e-pošta: gpcsd.celje@gov.si
• Enota Šentjur pri Celju: tel.: 03 746 25 20 ali e-pošta: gpcsd.sentj@gov.si
• Enota Laško: tel.: 03 734 31 00 ali e-pošta: gpcsd.lasko@gov.si
• Enota Slovenske Konjice: tel.: 03 758 08 80 ali e-pošta: gpcsd.slovk@gov.si
• Enota Šmarje pri Jelšah: tel.: 03 818 16 50 ali e-pošta: gpcsd.smarj@gov.si
• Skupne službe in ZUPJS: tel.: 03 777 98 11 ali e-pošta: gp-csd.celje@gov.si
• KCM Celje: tel.: 03 4930 530 ali e-pošta: kcm.csdcelje@gov.si

Naše telefonske številke so dostopne tudi na: https://www.csd-slovenije.si/csd-celje/

Lep pozdrav,
Mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ l.r.
DIREKTORICA

Obvestilo