Obvestilo Centra za socialno delo – psihosocialna pomoč

Objavljeno: 19. marca 2020

Na Centru za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah, občani lahko dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo, pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti in podobno.

V okviru prve socialne pomoči nudimo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski …

Tako nas občani lahko pokličejo v poslovnem času na telefonsko številko 03/ 81 81 650:

  • ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00,
  • sreda od 8.00 do 17.00,
  • petek od 8.00 do 13.00.

 

Psihosocialno pomoč izvajamo v teh kriznih razmerah po telefonu: 070 876 321.