Obvestilo: delna zapora JP JP 858361 Kobale

Objavljeno: 11. novembra 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izvajanja projekta Rune – izvedba optičnega omrežja v Občini Rogatec, od sobote, 11.11.2023 do vključno ponedeljka, 13.10.2023, delna zapora javne kategorizirane občinske ceste JP 858361 Kobale, v obsegu kot je označeno na priloženi skici.