OBVESTILO GLEDE OPROSTITEV PLAČILA NUSZ – najkasneje do 31.1.2021