OBVESTILO Inštituta za kontrolo in certificiranje UM – pridobitev certifikata za ekološko kmetovanje