OBVESTILO Inštituta za kontrolo in certificiranje UM – pridobitev certifikata za ekološko kmetovanje

Objavljeno: 10. decembra 2014

Kmetije, ki se odločajo za ekološki način kmetovanja, pridelave kmetijskih pridelkov in izdelave ekoloških proizvodov, se lahko vključijo v ekološko  kontrolo.

Inštitut  za  kontrolo  in certifikacijo UM obvešča vse zainteresirane kmetovalce, ki bi želeli vstopiti  v  ekološko kontrolo, da izvajajo tudi preglede kmetijskih gospodarstev, kateri pa so za kmetijska gospodarstva, ki se želijo vključiti v postopek certificiranja, brezplačna. Dosegljivi so na tel. 070 553 429 in 02 613 08 32, – 31 in www.ikc-um.si.