Obvestilo: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021

Objavljeno: 17. februarja 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, je objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R) v Uradnem listu, št. 9/20.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih po­dročjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek redne­ga poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

Prijavitelji lahko pridobijo nepovratna v višini do 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska.

Več o razpisu

Rok za prijavo je do 16.3.2020.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vi­dovic@podjetniskisklad.si.