Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva glede vožnje v zimskih razmerah

Objavljeno: 12. novembra 2014