Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva glede vožnje v zimskih razmerah