Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb

Objavljeno: 25. januarja 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je bil v Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (PKP10). Zakon je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 68. členu zakona, so upravičene osebe, ki so na dan 30. 12. 2021:

 • dopolnile 65 let starosti,
 • so nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s 67. členom zakona in
 • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2021, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evrov.

Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer najkasneje do 31. januarja 2022.

Vloga z navodili o pridobitvi enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb v skladu z 68. členom Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 206/21), je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Vloga za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka

  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Navodila za izpolnitev vloge za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka

  Navodila | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano