OBVESTILO MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ZA PRIDELOVALCE GROZDJA IN VINA – PRIJAVA V REGISTER