Obvestilo o gradnji optičnega omrežja v občini Rogatec