Obvestilo o končanem javnem natečaju

Objavljeno: 16. aprila 2013

Občina Rogatec obvešča, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta na
položaju tajnika Občine Rogatec, št. 110-0003/2013, ki je bil dne 6.3.2013 objavljen na spletni strani
Občine Rogatec, izbrana kandidatka.

Obvestilo [DOC]