Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 Upravljalec zbirke osebnih podatkov:

  • Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

  • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Rogatec je Denis Balažič in je dosegljiv na e-naslovu: info@intelektum.eu  ali tel.: 02/6209840.

 Vrsta osebnih podatkov:

  • Osebni podatki, ki se obdelujejo so: ime in priimek, e-pošta ter telefonska številka.

Namen obdelave osebnih podatkov:

  • Občina bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave prijav/pobud.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

  • Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

  • Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja (privolitve) oziroma maksimalno 1 leto od zajema osebnih podatkov.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

  • Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico do seznanitve z obdelavo OP, dopolnitve OP, popravka OP, omejitve obdelave OP, izbrisa OP, prenosljivosti OP in ugovora o obdelavi OP. Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: obcina@rogatec.si, ali z navadno pošto na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

  • Če želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov podati pritožbo pri nadzornemu organu lahko le to posredujete na naslov: Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

  • Občina NE uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov