Obvestilo o ponovnem odprtju vseh krajevnih uradov na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Objavljeno: 2. decembra 2020

S 7. 12. 2020 bo Upravna enota Šmarje pri Jelšah ponovno zagotovila nemoteno delovanje vseh krajevnih uradov na območju upravnega organa (KU Bistrica ob Sotli, KU Kozje, KU Podčetrtek, KU Rogaška Slatina in KU Rogatec).

Krajevni uradi bodo poslovali po že znanih urnikih, ki so objavljeni tudi na spletni strani organa.

Vsem uporabnikom naših storitev pa še vedno svetujemo, da kadar je upravno storitev mogoče izvesti brez osebne prisotnosti stranke pri organu, oddajo vlogo po e-pošti na naslov ue.smarje@gov.si ali z redno pošto na naslov Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah.