Obvestilo o začetku gradnje kolesarske povezave Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec

Objavljeno: 16. avgusta 2022

Izbrani izvajalec Voc Celje d.o.o. bo pričel z izvedbo projekta izgradnje kolesarske povezave Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec.

V sklopu projekta se bo v občini Rogatec zgradila kolesarska pot Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem – stanovanjska cona S5.

V občini Rogatec se bo najprej pričelo z izgradnjo odseka od Muzeja na prostem Rogatec do konca stanovanjskega območja S5.

Predvidoma v mesecu oktobru se bodo nadaljevala dela v nasprotni smeri, to je po obstoječi peš poti do občinske stavbe. Do konca leta se bo poskušal zaključiti tudi odsek do navezave na glavno cesto, mimo Mercatorja.

V letu 2023 se bo zgradil preostali odsek do Brezovca pri Rogatcu, do navezave na kolesarsko pot Občine Rogaška Slatina.

Na tem mestu se še posebej zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so podali soglasja k ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma k posegu na njihova zemljišča, saj brez tega ne bi pridobili podpore Ministrstva za infrastrukturo  ter sredstev za izgradnjo.

Zahvaljujemo se tudi vsem občanom za razumevanje v času gradnje, saj bo lahko prišlo do sprememb oziroma motenja prometnega režima.

Skica