Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občine Rogatec