OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog škode nastale na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami 8. junija 2018

Objavljeno: 15. junija 2018

Na osnovi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018, ki je bil posredovan s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, vas obveščamo, da Občina Rogatec začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami  8. junija 2018 na poškodovanih kmetijskih zemljiščih, delno poškodovanih objektih-stavbah ter poškodovanih gradbeno inženirskih objektih (obrazec št. 1, 4, 5).

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo na sedežu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali na spletni strani Občine Rogatec  obcina.rogatec.si, pod rubriko Aktualno.

Izpolnjene vloge oddajo oškodovanci v tajništvu Občine Rogatec ali v pisarni št. 4 (Klavdiji Križanec), najpozneje do četrtka, 21.6.2018 vsak delovni dan, in sicer v času uradnih ur:

–          ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure,

–          sreda od 7.00 do 16.00 ure,

–          petek od 7.00 do 14.00 ure.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 03 812 10 28, Klavdija Križanec.

 

Opomba:

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

obrazec1

obrazec4

obrazec5