OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog za prijavo škode nastale na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami  18. julija 2021

Objavljeno: 4. avgusta 2021

Na osnovi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami 18. julija 2021, št. 844-11/2021-46-DGZR, z dne 23.07.2021, ki je bil posredovan s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, vas obveščamo, da Občina Rogatec začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi neurja s poplavami 18. julija 2021 na kmetijskih zemljiščih, objektih ter gradbeno-inženirskih objektih. Škoda se prijavi  na predpisanih obrazcih, in sicer:

  • Obrazec 1 – ocena škode na kmetijskem zemljišču (degredacija zemljišča – poškodovano zemljišče od mulja in kamenja, ipd. – škoda na pridelkih se ne ocenjuje)
  • Obrazec 3 – ocena škode za uničeno stavbo v celoti
  • Obrazec 4 – ocena delne škode na stavbi – objektu
  • Obrazec 5 – ocena škode na gradbeno-inženirskih objektih (infrastruktura)

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo na sedežu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali na spletni strani Občine Rogatec  obcina.rogatec.si, pod rubriko Aktualno.

Izpolnjene vloge oddajo oškodovanci v tajništvu Občine Rogatec ali v pisarni št. 3 (Nataša Lavrič)  obrazci 3, 4 in 5, v pisarni št. 6 (Simoni Arzenšek) pa obrazec 1, najpozneje do ponedeljka, 16.08.2021 vsak delovni dan, in sicer v času od 7.30 do 14.30 ure (ob sredah do 15.30 ure).

Oškodovanci lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Upoštevale se bodo vloge prispele do vključno ponedeljka, 16.08.2021.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 03 812 10 20, Natašo Lavrič ali 03 812 10 25, Simono Arzenšek.

 

Občinska uprava Občine Rogatec

Obvestilo oškodovancem

obrazec1

obrazec3

obrazec4

obrazec5