OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog za prijavo škode nastale na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019

Objavljeno: 19. julija 2019

Številka: 844-0002/2019-4

Datum: 19.07.2019

 

Zadeva: OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog za prijavo škode nastale na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019

 

Na osnovi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami 7 in 8. julija 2019, št. 844-20/2019-55-DGZR, z dne 18.07.2019, ki je bil posredovan s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, vas obveščamo, da Občina Rogatec začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019 na kmetijskih zemljiščih, objektih ter gradbeno-inženirskih objektih. Škoda se prijavi  na predpisanih obrazcih, in sicer:

Obrazec vloge za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo tudi na sedežu Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Izpolnjene vloge oddajo oškodovanci v tajništvu Občine Rogatec ali v pisarni št. 3 (Nataša Lavrič)  obrazci 3, 4 in 5, v pisarni št. 6 (Simoni Arzenšek) pa obrazec 1, najpozneje do petka, 02.08.2019 vsak delovni dan, in sicer v času od 7.30 do 14.30 ure (ob sredah do 15.30 ure).

Oškodovanci lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Upoštevale se bodo vloge prispele do vključno petka, 02.08.2019.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 03 812 10 20, Natašo Lavrič ali 03 812 10 25, Simono Arzenšek.

 

Občinska uprava Občine Rogatec