OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog za prijavo škode nastale na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Objavljeno: 20. januarja 2021

Številka: 844-0001/2021-2

Datum: 19.01.2021

 

Zadeva: OBVESTILO OBČANOM o zbiranju vlog za prijavo škode nastale na stvareh zaradi

              posledic potresa 29. decembra 2020

 

Spoštovani,

na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-4/2021-10-DGZR, z dne 15.01.2021, o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, bo Občina Rogatec pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi predmetnega potresa na objektih. Škoda se prijavi  na predpisanih obrazcih, in sicer:

Obrazci za prijavo škode so dosegljivi na spletni strani Občine Rogatec  obcina.rogatec.si, pod rubriko Aktualno ali po predhodnem telefonskem dogovoru na tel.št. 03 812 10 28 in  03 812 10 00 lahko oškodovanci obrazce dvignejo v prostorih Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

Rok za oddajo izpolnjenih vlog je petek, 29.01.2021. Vloga se lahko odda v poštni nabiralnik Občine Rogatec ali posreduje po pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec ali skenirano pošlje na elektronski naslov klavdija.krizanec@rogatec.si. K vlogi je potrebno priložiti tudi sliko poškodbe na objektu – delu objekta. Poškodovane objekte si bo ogledala komisija za ocenjevanje škode Občine Rogatec, ki bo podatke po vnosu v program AJDA nadalje posredovala Regijski komisiji pri URSZR, Izpostava Celje.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št. 03 812 10 28, Klavdijo Križanec.

Občinska uprava Občine Rogatec