Obvestilo občanom – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle