Obvestilo: občasna popolna pomična zapora JP 858521 – Scherz – Kunstek in JP 858631 Železnik – Kitak

Objavljeno: 11. julija 2023

Občina Rogatec obvešča udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje optičnega omrežja v Občini Rogatec, v času od 11.07.2023 do 20.07.2023, občasna popolna pomična zapora:

  • javne kategorizirane občinske ceste JP  858521 – Scherz – Kunstek, v obsegu kot je označeno na skici. Obvoza ni.

  • javne kategorizirane občinske ceste JP 858631  Železnik – Kitak, v obsegu kot je označeno na skici. Obvoza ni.